බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිලසෙවන කාර්යාල 05ක් ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත්විය.
ගං වතුර සහ තද සුලං හේතුවෙන් හානියට පත් බෝපේ පෝද්දල සහ අක්මිමිණ පීඩාවට පත් පවුල් 38ක් සඳහා මිලියන 2.1 ක ආපදා හානි මුල්‍යාධාර ප්‍රධානය අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය
දකුණු නාවුක ප්‍රදේශ භාර ආඥාපති රියාද් අද්මිරාල් එස් එම් ඩි එන් සමරවිර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා හමුවීම
ස්‍වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා දිස්ත්‍ර‍ික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කල අවුරුදු උත්සවය 2018
නාගොඩ,හබරාදූව,අක්මීමන ආපදා චෙක්පත් බෙදා දීම
ගිංතොට ඇතිවු ගැටුමින් හානියට පත් වූවන්ට රජය මගින් හානි පුර්ණ මුල්‍ය චෙක් පත් ලබා දිම

மாவட்ட செயலாளர்

 

 

Mr. Somarathna Vidhanapathirana

View more

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

District Coordinating Committee Meeting

District Coordinating Committee Meeting will be he...

Annual transfers -2019

List of internal annual transfers (Development Off...

Meeting & GA Programme