නව උපාධිධාරීන් බදවා ගැනීමේ පළමු කණ්ඩායම පුහුණු වැඩ සටහන හෝල් ඩි ගෝල් ශාලාව
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් තේ මණ්ඩල නව කාර්යාලය විවෘත කිරීම
බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිලසෙවන කාර්යාල 05ක් ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත්විය.
ගං වතුර සහ තද සුලං හේතුවෙන් හානියට පත් බෝපේ පෝද්දල සහ අක්මිමිණ පීඩාවට පත් පවුල් 38ක් සඳහා මිලියන 2.1 ක ආපදා හානි මුල්‍යාධාර ප්‍රධානය අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු විය
දකුණු නාවුක ප්‍රදේශ භාර ආඥාපති රියාද් අද්මිරාල් එස් එම් ඩි එන් සමරවිර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමා හමුවීම
නාගොඩ,හබරාදූව,අක්මීමන ආපදා චෙක්පත් බෙදා දීම

District Secretary

 Mr. Somarathna Vidhanapathirana

View more

News & Events

District Coordinating Committee Meeting

District Coordinating Committee Meeting will be he...

Disaster Case Report 2018.10.10 9.00 am

      Disaster Case Report 2018.10...

Meeting & GA Programme