ග්‍රාම ශක්තී ජනතා  ව්‍යාපාරය                                                                               

නිදහසින් පසුව ගතවූ දශක කිහිපයක් මුළුල්ලේම ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි. සියලුම ස්වාභාවික සම්පත් වලින් අනූන සශ්‍රීක රටක් වුවත් දිළිදුකම පිළිබඳව පවතින කළමනාකරණය  පදනම් කරගත් ගැටළුවකින් ශ්‍රී ලංකාව පීඩා විදින්නේය. අපේ රටේ දුප්පතුන් සංඛ්‍යාව 7%ක් බව සංඛ්‍යාලේඛන මගින් පෙන්වා දුන්නත් එය සමස්ථයක් වශයෙන් පිළිගත නොහැකි තත්ත්වයකි. මන්දයත් දිස්ත්‍රික්ක අතර හා නාගරික, ග්‍රාමීය හා වතු ලෙස දරිද්‍රතාවයෙහි දැඩි විෂමතාවයක් පැවතීමයි.

එසේම සියළුම දේ රජයෙන්ම කරදිය යුතුය යන යැපීම් මානසිකත්වය පුද්ගල ආයෝජනය කෙරෙහි පසුගාමී තත්ත්වයක් ඇති කරයි.එය දිළිඳුකම තුරන් කිරීමට විශාල බාධාවකි.ජනග්‍රහනයෙන් අඩක් කාන්තාවන් වුවත් ඔවුන් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය හා සෘජුව මෙන්ම සෑහෙන අන්දමින් දායක වීමක්ද දක්නට නැත.දිළිදුබවේ අසහනය එක්තරා ජන කොටසකට වුවත් එහි පීඩනය මුළු මහත් ජනතාවට හා සමාජයටම බලපාන්නකි.

පුද්ගලික හා රාජ්‍ය ආයතනයන්හි ඵලදායී සහයෝගීතාවයෙන් හා හවුල් ව්‍යවසායකත්වයන් මගින් ප්‍රජා පැතිකඩෙහි වූ සියල්ලන්ම ඇතුලත් වන පරිදි ආර්ථික වර්ධනයක් සහිතව දිළිඳුකමින් මිදීම සඳහා ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරයි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම ශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ හදුනා ගැනීමේදී මේ වන විට සියලු ප්‍රාදේශීය  ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි වැඩසටහන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම් හා ග්‍රාම සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීම මෙන්ම ග්‍රාම ශක්ති ජනතා සමිති පිහිටුවීම සිදු කර ඇත.

 

 

 

Gramashakthi 2018-12-31 Progress Report